ไม่ต้องรอเปิดห้องเรียน
ไปต้องกังวลเรื่องเวลาเรียน

ไม่ต้องกังวลเรื่องหมดอายุ มีความยืดหยุ่นในการจัดเวลาเรียน ด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เนต คอมพิวเตอร์ มือถือ แทบเลท ผู้เรียนสามารถเข้าห้องเรียนและสนุกกับการเรียนทุกที่

ติดต่อเราคลิก

ประสบการณ์ยาวนาน

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

เหมาะสำหรับทุกเพศวัย

สอนเป็นกันเองเข้าใจง่าย

ประเภทคอร์สเรียน

คอร์สเรียนจำนวนมาก เกี่ยวกับการศึกษาทางด้าน IT Software การเขียนแบบ การออกแบบ และการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านสถาปัตยกรรมอาคาร ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ด้านวิศวกรรรมไฟฟ้า ด้านวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล ด้านวิศวกรรมระบบดับเพลิง ด้านวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ด้านชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
“ขณะนี้ยังคงจำหน่ายแค่คอร์ส SketchUp เท่านั้น”

คอร์สเรียนขายดีประจำสัปดาห์

คอร์สเรียนที่เปิดอบรม

Autodesk Revit

admin417 students

ArchiCAD

admin417 students

SketchUp

admin417 students

SolidWorks

admin417 students

AutoCAD 2D/3D เฉพาะงาน

admin417 students

เกี่ยวกับเรา และความเป็นมา

+

ผู้สมัครสมาชิกกับเรา

+

ผู้ลงทะเบียนเรียน

+

คอร์สเรียนออนไลน์

Students in class on time, spending longer learning and handing their homework in when
it’s due – the obvious ones, but these aren’t the only ways My Study Life helps increase
attainment. The dashboard gives students an overview of their day,

ดูเพิ่มเติมคลิก

อาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2547

ใบประกอบวิชาชีพ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของสภาวิศวกร
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของสภาวิศวกร

ดูทั้งหมดคลิก