นายประสิทธิ์ นามสกุล บินอาสัน (กบ)

นายประสิทธิ์ นามสกุล บินอาสัน (กบ)

ประวัติอาจารย์

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2547

ใบประกอบวิชาชีพ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของสภาวิศวกร
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ของสภาวิศวกร

ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบันทำงานอยู่ในตำแหน่งวิศวกรออกแบบเครื่องกล อยู่ที่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ วิชาการใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบระบบวิศวกรรมท่อภายในอาคาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6
 • อาจารย์ประจำ ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ Art&Design สาขาเมเจอร์รัชโยธิน และ รามคำแหง ซอย 12
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ การใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบระบบวิศวกรรมท่อภายในอาคาร ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผลงานของอาจารย์

ประวัติผลงาน

 • เขียนแบบ ออกแบบ พร้อมเซ็นแบบ ระบบวิศวกรรมเครื่องกล งานรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี
 • ประมาณราคาเพื่อตรวจสอบค่าก่อสร้างระบบโครงสร้าง รถไฟฟ้าสายสีแดงตลิ่งชัน – บางซื่อ บางซื่อ – รังสิต ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ออกแบบวางผังบริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะ เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม อาคาร Control Post และอาคารจอดรถฉุกเฉิน ส่วนต่อขยายสนามบินภูเก็ต
 • เขียนแบบและออกแบบ พร้อมเซ็นแบบ ระบบวิศวกรรมเครื่องกล งานรถไฟฟ้าสายสีทอง ธนบุรี – คลองสาน – ประชาธิปก
 • เขียนแบบและออกแบบ พร้อมเซ็นแบบ ระบบดับเพลิง งานอาคาร OPD มหาวิทยาลัยสุรนารี
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างอาคารมัสยิด อ.นาทวี จ.สงขลา
 • ผลงานด้านเขื่อน ออกแบบTurbine พร้อมอาคาร Power house โครงการน้ำลิก 2 ของประเทศลาว และโครงการท่าขี้เหล็กของประเทศพม่า
 • ผลงานด้านโรงงาน ออกแบบงานระบบเครื่องกล โรงงานคาร์กิลไทยแลนด์ จ.นครราชสีมา โรงงานคาร์กิลประเทศฟิลิปินส์ และโรงงานโกรเฮ่ จ.ระยอง
error: Content is protected !!